Zaznacz stronę

POZytywna Fundacja „Razem Dla Zdrowia”

Rok powstania

Nasza Fundacja powstała w 2015 roku z inicjatywy Porozumienia Łódzkiego zrzeszającego firmy medyczne działające w opiece ambulatoryjnej w województwie łódzkim. Działamy, reagując na potrzeby poradni i pacjentów w obszarach organizacji świadczeń, poprawy ich jakości i zwiększania dostępności do usług medycznych na wysokim poziomie.

 

Wspieranie poradni otwartej opieki zdrowotnej tam, gdzie nie działają publiczne środki finansowe przeznaczane na ochronę zdrowia. Poprzez szkolenia wzmacniamy wiedzę personelu, poprzez pomoc w zakupie sprzętu zwiększamy jakość i zakres usług.

Działamy RAZEM z poradniami z województwa łódzkiego, DLA ZDROWIA naszych pacjentów.

Wizja:

Widzimy możliwość poprawy dostępności i jakości usług w ochronie zdrowia przez zaangażowanie stosunkowo niedużych środków, z możliwością uzyskania znaczących efektów. Według nas trzeba to zrobić u podstaw: w podstawowej opiece zdrowotnej i ambulatoryjnej opiece specjalistycznej.

Pomoc w organizacji szkoleń dla kadry medycznej

Promocja zdrowia

Promocja badań profilaktycznych

Pomoc poradniom w zdobywaniu środków na zakup sprzętu diagnostycznego

Rok 2020, niespodziewanie, dopisał do życiorysu naszej Fundacji pandemię Covid-19. Dlatego teraz wszystkie nasze siły kierujemy na pomoc poradniom w zdobyciu niezbędnego do bezpiecznej pracy sprzętu ochrony osobistej. Potrzeby są ogromne, bo żadna z poradni w Polsce nie była przygotowana na takie zagrożenie epidemiczne a bezpieczeństwo poradni to bezpieczeństwo pacjentów.

Magdalena Muras-Skudlarska

Prezes Fundacji "Razem dla Zdrowia"

Z

Statut Fundacji "Razem dla Zdrowia"

Numer konta bankowego:

93 1240 3060 1111 0010 6716 7008

FUNDACJA RAZEM DLA ZDROWIA

 

l

Dane:

FUNDACJA RAZEM DLA ZDROWIA
KRS: 0000603336,
NIP: 7252121362,
REGON: 363770981

Kontakt:

Pilota Stanisława Wigury 9/6

90-302 Łódź

murasm@mp.pl